Πιστοποίηση GDPR

Νέο εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)