Επιμορφώσεις

Οι επιμορφώσεις οδηγούν στην ενίσχυση του επαγγελματικού σας προφίλ, παρέχοντας παράλληλα μοριοδότηση αλλά και ευκαιρίες για νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία.