ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ EASY EDUCATION

Στα πλαίσια της θεσμικής μας θέσης και ιδιότητας που μας έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ), ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και από θέση ευθύνης, λαμβανομένων υπόψιν μας προσφάτων διαδικτυακών και όχι μόνον, αλλά πάντως συνειδητών και στοχευμένων προσπαθειών εκφοβισμού και παραπλάνησης του εκπαιδευτικού κοινού, περί «ενδεχομένων ή μη», καταδικάζουμε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια από όπου και αν αυτή  προέρχεται.

Οποτεδήποτε προκύψει η ανάγκη θα είμαστε σε θέση να στηλιτεύσουμε τις κακές πρακτικές και να δράσουμε αναλόγως, με στόχο να απαλλαχτεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας εν γένει από κακόβουλες επιρροές, να διατηρήσει οξεία την κρίση του από αυτές και τελικά να απολαύσει τα οφέλη της γνώσης.     

Επιτελώντας ευλαβικά και συνετά εδώ και δέκα χρόνια το έργο μας, δηλώνουμε διατεθειμένοι και πάντα έτοιμοι να προστατεύσουμε τον χώρο της εκπαίδευσης τον οποίο και υπηρετούμε, με όλα τα θεμιτά και νόμιμα μέσα.

Μέγιστη μοριοδότηση για προσλήψεις στα ΔΙΕΚ, στα ΣΔΕ και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Με την παρακολούθηση των σεμιναρίων 400 ωρών οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων θα πληρούν τα ΝΕΑ κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΕΚ-ΟΑΕΔ: Ποιοι πληρούν τα ΝΕΑ κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης

Σύμφωνα με τις τελευταίες προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτών ενηλίκων σε Δημόσια ΙΕΚ και σε Ινστιτούτα του Οργανισμού  Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικών απαιτούν περισσότερες ώρες επιμόρφωσης για συγκέντρωση της μέγιστης μοριοδότησης.

Μοριοδότηση σε όλες τις δομές εκπαίδευσης ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Τα παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα αποδίδουν μόρια σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Παρακολουθείστε εξ ολοκλήρου ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ και κατοχυρώστε ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ.

ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα Πληροφορικής και Εξειδικευμένων Προγραμμάτων

Όλοι οι συνεργάτες του κέντρου Δια Βίου Μάθησης Easy Education με χαρά σας ανακοινώνουμε την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2018-19 με ολοκληρωμένες και συνολικές λύσεις εκπαίδευσης που οδηγούν με συγκεκριμένο τρόπο στην αξιοποίησή τους, για τη στήριξη του μαθητικού, φοιτητικού και εργασιακού βίου. Επιλέξτε δωρεάν προγράμματα βασικότατων δεξιοτήτων και επιπλέον έκπτωση έως και 40% παρακολουθώντας συνδυαστικά προγράμματα σπουδών. Ταυτόχρονα, και τα 50 εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε υποστηρίζουν την ανεύρεση, συντήρηση ή και εξέλιξη μίας θέσης εργασίας.