Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες

Έναρξη τμήματος: 25/06/2018

Εγγραφές έως: 22/06/2018

Read more

 

Διάρκεια 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 29/05/2018

Εγγραφές έως: 25/05/2018

Read more


Διάρκεια 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 29/05/2018

Εγγραφές έως: 25/05/2018

Read more

Διάρκεια: 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 08/06/2018

Εγγραφές έως: 03/06/2018

Read more