Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

Διάρκεια 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 16/11/2018

Εγγραφές έως: 16/11/2018

 

Δημόσιος Φορέας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» διάρκειας 450 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, εντάσσεται στο πρόγραμμα κατάρτισης με χρήση τεχνικών Δια Βίου Μάθησης «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιούνται σεμινάρια 450 ωρών με στόχο να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων, τη διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς, την οικονομική διαχείριση και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους εν λόγω οργανισμούς. Το σεμινάριο αυτό οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

2. σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

3. σε σχολικούς συμβούλους & υποψήφιους σχολικούς συμβούλους.

4. σε ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης.

5. σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης.

6. σε άτομα που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.

7. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

8. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ).

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 0,5 μονάδες σύμφωνα με: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473/2017 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.

Επίσης, το σεμινάριο μοριοδοτείται στις προκηρύξεις που αφορούν στην επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων (ΣΔΕ, ΙΕΚ κτλ) και θεωρείται σημαντικό προσόν για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή

2. Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο

3. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

4. Καινοτομία και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

5. Διαχείριση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

6. Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

7.Οργανωσιακή κουλτούρα και σχολικό κλίμα

8. Εκπαίδευση – νομοθετικό πλαίσιο

9. Διαχείριση συγκρούσεων στην εκπαίδευση

10.Εκπαιδευτική Ψυχολογία και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

11.Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

12.Αξιολόγηση της ποιότητας στην εκπαίδευση

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, με απόλυτη ασφάλεια χορήγησης μέσω δυνατότητας ελέγχου γνησιότητας με QRcode.

Προαιρετικά, σύμφωνα με τα παραπάνω δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική βεβαίωση αριστείας σε κάθε εκπαιδευόμενο που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις περί αριστείας

Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Τιμολογιακή Πολιτική:

Κόστος Παρακολούθησης: 590€ σε 5 δόσεις (60€ κατά την εγγραφή)

25% έκπτωση για: Άνεργους, Φοιτητές & ΑΜΕΑ σε 5 δόσεις

50% έκπτωση για :Απόφοιτους, εν ενεργεία φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε 5 δόσεις

50% έκπτωση για :Καθηγητές όλων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 5 δόσεις

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.diaviou-teiste.gr

Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Περίοδος αιτήσεων:

Εγγραφές έως και 16/11/2018

Έναρξη επόμενου τμήματος 16/11/2018

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

1.Ηλεκτρονικά σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@diaviou-teiste.gr

2.Aποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION,ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 2103003913

3.Αποστολή μέσω fax: 2103005043

Πληροφορίες:

Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3003913 l Fax: 210 3005043

E-mail: info@diaviou-teiste.gr

Web site: http://www.diaviou-teiste.gr

Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Email: info@diaviou-teiste.gr

Αλλά και άμεση επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης

ή τηλεφωνικά μέσω της γραμματείας του κέντρου δια βίου μάθησης Easy Education (2311110186).

*Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν υπάρξει διακοπή του τμήματος με υπαιτιότητα του ΚΔΒΜ Easy Education.

Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες

Έναρξη τμήματος: 16/11/2018

Εγγραφές έως: 16/11/2018

Read more

 

Διάρκεια 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 16/11/2018

Εγγραφές έως: 16/11/2018

Read more


Διάρκεια 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 16/11/2018

Εγγραφές έως: 16/11/2018

Read more

Διάρκεια: 450 ώρες

Έναρξη τμήματος: 16/11/2018

Εγγραφές έως: 16/11/2018

Read more