Πως μπορώ να μοριοδοτηθώ σε προκηρύξεις προσλήψεων σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων;

Στις παραπάνω δομές μοριοδοτούνται οι επιμορφώσεις. Παρακολουθώντας οπότε μία ή και συνδυασμό από τις παρακάτω επιμορφώσεις μπορείτε αθροιστικά να συγκεντρώσετε περισσότερα μόρια και να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών σε προκηρύξεις που ανακοινώνονται.

**Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων είναι να έχετε ενταχθεί στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ. Δείτε εδώ πώς μπορείτε να ενταχθείτε.

Δείτε τους θεματικούς τίτλους των εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων & ενδεικτικά που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για επιπλέον μοριοδότηση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στις ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, σύμβουλους σταδιοδρομίας και σύμβουλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσης, δίνει μόρια στους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ, καθώς και τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΣΕΚ και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

2)Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, σύμβουλους σταδιοδρομίας και σύμβουλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

3)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στο ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές και υποδιευθυντές, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και στους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ, καθώς και τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΣΕΚ, των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.).

4)Σεμινάριο στη ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, δίνει μόρια για προσλήψεις στα Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.

5)Σεμινάριο στην ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ  Ή ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, δίνει μόρια για προσλήψεις στα Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο αλλά και σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6)Επιπλέον, το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ μοριοδοτεί τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ και των ΣΔΕ.

7)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές των e-ΚΔΒΜ.

8)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΟΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜENTORING μοριοδοτεί τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ, καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

***Το ίδιο σεμινάριο (υπό προϋποθέσεις βλέπε ΕΟΠΠΕΠ) δίνει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να εισαχθούν στο μητρώο στελεχών του Σ.Υ.Υ. και να πραγματοποιούν συνεδρίες συμβουλευτικής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (πχ προγράμματα voucher).

9)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ μοριοδοτεί τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ, καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

10)Τέλος, σημαντικότατη μοριοδότηση αποδίδουν, αθροιστικά, πολλά επιμορφωτικά προγράμματα σε υποψηφίους στο πεδίο της επιμόρφωσης στο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Κάποια από τα σεμινάρια αυτά ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:  Φύλακες μουσείων & αρχαιολογικών χώρων, Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης, Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας, Διδακτική και Μεθοδολογία των Θετικών Επιστημών, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη προγραμμάτωνΠρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή με έμφαση στη συνεργασία επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Όλα τα παραπάνω εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια υλοποιούνται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education με Κωδ Αδείας ΕΟΠΠΕΠ 6603.