Πώς μπορώ να διεκδικήσω θέση εργασίας στον κλάδο του τουρισμού;

Στόχος του τουριστικού κλάδου συνολικά είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και η προσέλκυση υψηλότερης αξίας τουριστικών ομάδων (επισκέπτες με υψηλά εισοδήματα, επισκέπτες High-net-worth), με απώτερο σκοπό την  αύξηση του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη και στο άνοιγμα της Ελλάδας σε νέες αγορές.

Συνεπώς χρόνο με τον χρόνο δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και αναμένονται να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για την επόμενη δεκαετία.  (Σύμφωνα με την έκθεση του WTTC, το 2027 η τουριστική δραστηριότητα συνολικά θα συνεισφέρει το 23,8% του ΑΕΠ. Η γενική συμβολή στην απασχόληση θα αυξηθεί κατά 6,3% το 2017 και κατά 3,4% ετησίως μέχρι το 2027 (1,273 εκατ. θέσεις εργασίας))

Η γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σύνολο των δομών και υπηρεσιών του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής Νομοθεσίας, δίνει την δυνατότητα σε αποκλεισμένους ανθρώπους από την αγορά εργασίας να διεκδικήσουν μια νέα ευκαιρία σταδιοδρομίας στις εν λόγο δομές αλλά και την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων θέσεων εργασίας μέσω της απόκτησης ειδικευμένων δεξιοτήτων, οι οποίες εν τέλει θα μετατραπούν σε παραγωγικότητα αποδίδοντας, επιπλέον προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες που απολαμβάνουν όσοι επιλέγουν να επισκεφτούν τη χώρα μας.

Για τους παραπάνω λόγους Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο ειδικευμένης επιμόρφωσης διάρκειας 300 ωρών, με σκοπό την εμπλουτισμένη εκπαίδευση επαγγελματιών του τουρισμού, ήδη & εν δυνάμει εργαζομένων στο κλάδο του τουρισμού, Νομικούς αλλά και εκπαιδευτικούς σε θέματα τουριστικής νομοθεσίας με τίτλο:

«ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

Μάθε περισσότερα

Με την παραπάνω επιμόρφωση, επίσης στηρίζεται το τουριστικό προϊόν της χώρας, μιας και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 216/2015 (ΦΕΚ Β-10) απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, άρθρο 7, στοιχείο 11.1 του πίνακα, δύνανται οι επιχειρηματίες του κλάδου να μοριοδοτηθούν για την κατάταξη τους σε αστέρια.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται για τους εν δυνάμει εκπαιδευτές σε μεταδευτεροβάθμιες δομές σε αντίστοιχη ειδικότητα.