Ενδιαφέρομαι να αναλάβω θέση γραμματειακής υποστήριξης νομικών επαγγελμάτων. Πως μπορώ να αποκτήσω συνάφεια με το αντικείμενο;

Νέες θέσεις εργασίας δύνανται να δημιουργηθούν στο χώρο των νομικών επαγγελμάτων, όπως δικηγορικές εταιρίες, αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, νομικές υπηρεσίες επιχειρήσεων κτλ.

Παρόλα αυτά υπάρχει δυσκολία στην σύναψη σχέσης εργασίας στα συγκεκριμένα επαγγέλματα λόγο της απαραίτητης συνάφειας περί των νομικών υποθέσεων που πρέπει να έχει αναπτύξει ο εν δυνάμει εργαζόμενος στον πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο.

Η εργασία ως στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης νομικών επαγγελμάτων είναι μία αξιοπρεπέστατη διέξοδος που ταυτόχρονα αποδίδει και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο χώρο.

Σκοπός της ειδίκευσης-επιμόρφωσης είναι να δημιουργήσει άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες δομές του νομικού κλάδου.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η απόδοση ποιοτικότερων νομικών υπηρεσιών σε όσους τις έχουν ανάγκη μιας και ο δικηγόρος ή συμβολαιογράφος ή δικαστικός επιμελητής ή ο νομικός σύμβουλος μιας επιχείρησης απαλλάσσεται από το διαδικαστικό βάρος της καθημερινότητας και αφοσιώνεται στο νομικό τους καθήκον.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ διοργανώνει πρόγραμμα:

Εξ αποστάσεως σεμινάριο ειδικευμένης επιμόρφωσης διάρκειας 300 ωρών, με σκοπό την εμπλουτισμένη εκπαίδευση εκπαιδευτών και επαγγελματιών σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης νομικών επαγγελμάτων. (δες εδώ)