Οι ειδοποιοί διαφορές μας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education από την πρώτη μέρα έναρξης της δραστηριότητάς του το 2008 έως και σήμερα λειτουργεί με ένα και μόνο γνώμονα, την παροχή όσο το δυνατόν ποιοτικότερων υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Ο παραπάνω στόχος συμβάλλει ξεκάθαρα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στηρίζοντας, με αυτόν τον τρόπο για την καθεμιά και τον καθένα μας ξεχωριστά ένα από τα βασικότερα εργαλεία επιτυχίας στο σύγχρονο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον, την παραγωγικότητα μας.

Αυτοσκοπός, επίσης, της δια βίου μάθησης είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου ώστε να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Ως φορέας δια βίου μάθησης, όχι μόνο συμμεριζόμαστε και αποδεχόμαστε τον σκοπό ως αυτοσκοπό μας, αλλά προσπαθούμε και με κάθε τρόπο να άρουμε κάθε εμπόδιο ή λόγο αποκλεισμού, ώστε ελεύθερα όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση στη γνώση και τη δια βίου μάθηση.

Απόρροια της πίστης μας σε όλα τα παραπάνω είναι η υψηλή προτίμηση του κοινού στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας τόσο πανελλαδικά όσο και στην τοπική κοινωνία της Ημαθίας. 20000 και πλέον μαθητές πανελλαδικά έχουν εκπαιδευτεί στο κέντρο μας. Παράλληλα, και λόγω της συνάφειάς μας με την εκπαίδευση, ως αδειοδοτημένος φορέας δια βίου μάθησης από το Υπ. Παιδείας, έχουμε υλοποιήσει μεγάλα εκπαιδευτικά έργα και συνεργατικά προγράμματα επιμόρφωσης με μεγάλους φορείς όπως: Υπ. Εργασίας, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, ΙΝΣΕΤΕ, Κεντρική ένωση επιμελητηρίων Ελλάδας, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος κ.α.

Για την απρόσκοπτη παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που πάντα μένει αυτοσκοπός μας, έχουμε φροντίσει και για τις υποστηρικτικές λειτουργίες των εκπαιδευομένων ή εν δυνάμει εκπαιδευομένων μας ώστε να απολαμβάνουν με ασφάλεια και ταχύτητα το μαθησιακό τους αποτέλεσμα.  Τα παρακάτω αποτελούν και έναν επιπλέον λόγο που έχουμε επιλεχθεί για την υλοποίηση μεγάλων συνεργατικών εκπαιδευτικών έργων πανελλαδικά.

Το Κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education διαθέτει:

 1. Διαπίστευση ως προς τα πρότυπα ISO 9001:2015 , ISO/IEC 27001:2013 και ISO/IEC 27701:2019 που αφορούν τη διαπίστευση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών & της διασφάλισης των πληροφοριακών δεδομένων (προσωπικά δεδομένα).
 2. Τρεις δομές εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα της Ημαθίας πληρώντας τις χωροταξικές και υλικοτεχνικές προδιαγραφές που θέτει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη δια βίου μάθηση (προσβασιμότητα ΑμεΑ, συνδεσιμότητα κτλ).
 3. Οκτώ συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές δομές σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως και την Καβάλα για την υλοποίηση των δια ζώσης  μαθημάτων, όπου απαιτείται, αλλά και τη δια ζώσης εξυπηρέτηση των εκπαιδευομένων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.
 4. Ανθρώπινο δυναμικό εργαζομένων 30 μόνιμων θέσεων και ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών. Όλοι είναι κάτοχοι τίτλων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι περισσότεροι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και κάποιοι εξ αυτών κάτοχοι διδακτορικών τίτλων.
 5. Ιδιόκτητες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης με δυνατότητα  ταυτόχρονης συμμετοχής 2500 μαθητών. Εντός 72 ωρών, εάν καταστεί ανάγκη, δύναται να διπλασιαστεί αυτή η δυναμικότητα.
 6. Οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο με δυνατότητα απεριόριστων εισερχόμενων κλήσεων (ταυτόχρονη λειτουργία και ως Help Desk).
 7. Βάση Διαχείρισης: εξ ολοκλήρου ανεπτυγμένο από εμάς σύστημα εγγραφών, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης εν δυνάμει μαθητών (CRM).
 8. Τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών 10 ώρες καθημερινά για την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφώσεων.
 9. Πλήρεις οδηγούς διαχείρισης των πλατφορμών τηλεκατάρτισης τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για εκπαιδευτικούς.
 10. Οργανωμένο λογιστικό τμήμα διαχείρισης των οικονομικών των εκπαιδευομένων μας. Οι εκπαιδευόμενοί μας δύνανται να αξιοποιήσουν την διευκόλυνση που τους αποδίδεται, ακόμα και το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ μέσω μοναδικών κωδικών πληρωμής ανά μαθητή και πρόγραμμα σπουδών. Αποτέλεσμα η άμεσα οργανωμένη εικόνα των οικονομικών του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.
 11. Τμήμα παραγωγής πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξης εκπαιδευομένων.
 12. Οργανωμένο σύστημα προώθησης και επικοινωνίας. Δίκτυο τόπων προβολής & μέσων διαφήμισης πανελλαδικής εμβέλειας.
 13. Πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό με δυνατότητα επιτόπιας καταγραφής εισηγήσεων/παρουσιάσεων/διαλέξεων σε όλη την Ελλάδα και παραγωγής τελικού υλικού βίντεο μαθημάτων για ψηφιακή χρήση.
 14. Οργανωμένη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 10 ώρες καθημερινά.
 15. Ανάπτυξη λογισμικού, ώστε η Βεβαίωση επιμόρφωσης για όλα τα παρεχόμενα προγράμματα εκπαίδευσης να αποδίδεται με δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας μέσω τοποθέτησης  κώδικα QRcode.

Ειδικά κατά την επιλογή σας εξ αποστάσεως προγράμματος σπουδών, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του κέντρου διεξαγωγής. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, εξασφαλίζει τη σίγουρη αναγνώριση και τη μέγιστη μοριοδότηση στους εκπαιδευόμενούς της.

Περισσότεροι από 16000 μαθητές μας σε όλη την Ελλάδα, έχουν απολαύσει σίγουρη μοριοδότηση σε προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών ολοκληρώνοντας επιτυχώς αναγνωρισμένα σεμινάρια μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιλέξτε προσεκτικά αξιόπιστες λύσεις εξ αποστάσεως επιμόρφωσης από αναγνωρισμένους φορείς εκπαίδευσης. Αποδείξτε το μέγιστο παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα των πιστοποιητικών σας.

Η Easy Education πληρώντας όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έχει αναδειχθεί σε επιλογή υψηλής προτίμησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στις υπηρεσίες της  σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, εκπαιδευόμενοι της, απολαμβάνουν τα οφέλη μιας σωστής επιλογής για συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους φορείς δια βίου εκπαίδευσης πανελλαδικά, αφού έχουν επιτύχει τη δια βίου διασφάλιση της απόδειξης του παραγόμενου μαθησιακού αποτελέσματος οπουδήποτε και αν προσκομίσουν τη βεβαίωσή τους.

 1. Το κέντρο είναι αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348.
 2. Όλοι οι εκπαιδευτές έχουν συνάφεια με το διδασκόμενο αντικείμενο.
 3. Τα διδασκόμενα αντικείμενα υλοποιούνται σε κύκλους συγκεκριμένων τμημάτων με ημερομηνία έναρξης και λήξης.
 4. Η τηλεκατάρτιση υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο έχει τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:
 • • Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζομένων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης (userauthentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών, οργάνωση καταρτιζομένων σε ψηφιακή τάξη.
 • • Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος.
 • • Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports) Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης και από ένα Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated).

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η πορεία των μαθητών και η παραγωγή μετρήσιμου μαθησιακού αποτελέσματος.

Επιπλέον, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αδειοδοτημένος φορέας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φορέας του Υπουργείου Παιδείας), προκειμένου να διασφαλίσει το μέγιστο παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, έχει εισάγει καινοτόμα υπηρεσία διασφάλισης της γνησιότητας των βεβαιώσεων που εκδίδει.

Παρακάτω παρατίθενται οι παροχές του σεμιναρίου που λαμβάνει ένας εκπαιδευόμενος που επιμορφώνεται στο κέντρο μας.

 Με το πέρας των σεμιναρίων χορηγούνται:

 1. Μοριοδοτούμενη Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου
 2. Πλήρης διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και με έλεγχο γνησιότητας της αποκτηθείσας βεβαίωσης, μέσω καινοτόμας υπηρεσίας: ανάγλυφη εκτύπωση με τοποθέτηση κώδικα QR code.
 3. Επιλογή ΑριστείαςΤο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, υιοθετεί την αριστεία. Προαιρετικά, καθένας εκπαιδευόμενος σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αριστείας, δύναται να αποκτήσει συμπληρωματική βεβαίωση που αποδεικνύει εξαιρετικό μαθησιακό αποτέλεσμα με διαφοροποιώντας τον στην αγορά εργασίας βαρύνοντας απόλυτα το βιογραφικό του επιτυχόντα.
 4. Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET.
 5. Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην «Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους» αρχικής αξίας 175 ευρώ.

 

13 Χρόνια Easy Education.

Εδώ η εκπαίδευση…δίνει λύσεις!