Καθημερινές λύσεις εκπαίδευσης Ανέργων & Επαγγελματιών

Παρέχοντας από απαραίτητες πιστοποιήσεις αγροτών μέχρι και εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις, η ανεύρεση θέσης εργασίας και η στήριξή της αποτελούν για εμάς καθημερινό στοίχημα.

                                                                                      λύσεις για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-GDPR : Εξ αποστάσεως σεμινάριο ειδικευμένης επιμόρφωσης διάρκειας 100 ωρών, με σκοπό την ανά κλάδο εμπλουτισμένη εκπαίδευση επαγγελματιών στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στη διαδικασία συμμόρφωσής τους σε αυτόν, περί Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το σεμινάριο οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικευμένης επιμόρφωσης αλλά και σε κατ’ επιλογήν πιστοποίηση από φορέα αναγνωρισμένο από Ελληνικό Δημόσιο και ΑΣΕΠ. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

VOUCHER : Οι επαγγελματίες δύνανται να δηλώσουν συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης με στόχο την απασχόληση ανέργων στην επιχείρηση που διατηρούν.

ΕΦΕΤ : Οι επιχειρήσεις τροφίμων δύνανται να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού τους.

ΛΑΕΚ : Οι επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

                                                                                               λύσεις για ΆΝΕΡΓΟΥΣ

VOUCHER : Η δράση αυτή είναι ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (voucher) που οδηγεί σε υποχρεωτική απασχόληση των ανέργων που θα συμμετάσχουν σε αυτήν. Η συμμετοχή των ανέργων στη δράση είναι επιδοτούμενη.

ΑΔΕΙΑ SECURITY : Εξειδικευμένο σεμινάριο Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security). Τα σεμινάριο οδηγεί σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας έπειτα από εξετάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α. Το πρόγραμμα οδηγεί σε Κρατικό Δίπλωμα και αποτελεί μια καθαρή Επαγγελματική επιλογή υποστηρίζοντας την ανεύρεση εργασίας διευρύνοντας τους προς επιλογήν τομείς απασχόλησης.

                                                                                                  λύσεις για ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) ΟΛΟΙ οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων (επαγγελματίες αγρότες & μη, ψεκαστές, κηπουροί κλπ.), είναι υποχρεωμένοι να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να τα προμηθεύονται νόμιμα.

Τηλεφωνείστε στις γραμμές υποστήριξης 23310 70102 και 23310 22004 για να συζητήσετε σχετικά με τις παρεχόμενες λύσεις εκπαίδευσης με ένα από τους συνεργάτες των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Easy Education.