Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ εν αναμονή Προκήρυξης Προσλήψεων

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 ανακοινώθηκε η υπ Αριθμ. Απόφαση Κ1/122450 με τίτλο: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193)».
Η εν λόγω απόφαση μεταβάλλει τα δεδομένα μοριοδότησης στην κατηγορία των επιμορφώσεων.


Για τις προγενέστερες προκηρύξεις προσλήψεων στις εν λόγω δομές η μοριοδότηση των επιμορφώσεων ήταν 0,25 μόρια ανά 25 ώρες παρακολούθησης.

Πλέον διπλασιάζεται η απαιτούμενη παρακολούθηση επιμορφώσεων. Αποδίδονται 0,25 μόρια ανά 50 ώρες με αποτέλεσμα να χρειάζεται κάποιος 400 αποδεδειγμένες ώρες ανά κατηγορία επιμόρφωσης για να κατοχυρώσει τα μέγιστα μόρια.

Προσοχή:
Γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις επιμόρφωσης μόνο από αδειδοτημένους φορείς εκπαίδευσης.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του τμήματος καθώς και το παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. (π.χ. πλήρη συστήματα LMS, έλεγχος γνησιότητας βεβαίωσης επιμόρφωσης, μοναδικότητα της βεβαίωσης επιμόρφωσης κτλ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό 6603 πληρώντας όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, διοργανώνει 20 και πλέον μοριοδοτουύμενες επιμορφώσεις για τις εν λόγω δομές και όχι μόνο.


Γίνετε ένας από τους ελάχιστους εκπαιδευτές ενηλίκων που θα συγκεντρώσουν την μέγιστη μοριοδότηση στην κατηγορία της επιμόρφωσης.

Πληροφορίες: 2311 110186

Κάνε Εγγραφή Κάνοντας κλικ ΕΔΩ