VOUCHER: ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ 2019

Η πολιτική μας ηγεσία έχει εξαγγείλει μια δέσμη προγραμμάτων για 88.500 ανέργους τους πρώτους μήνες του 2019, τουτέστιν 11 προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας με την προκήρυξή τους να πραγματοποιείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2019. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, στηρίζοντας εξακολουθητικά τους πολίτες που βρίσκονται σε θέση ανεργίας, ανακοινώνουν πως πρόκειται να αναλάβουν την  υλοποίηση των έργων VOUCHER και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, άμεσα.

Από τα 11 προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας, μόνο 5 έχουν ανακοινωθεί προς στιγμήν. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει αναρτηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο καμία επίσημη πρόσκληση έργου, ωστόσο σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Υπουργού αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2019.

Σύνοψη των προγραμμάτων με βάση την εισήγηση  της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έ. Αχτσιόγλου, στη συνέντευξη Τύπου για την καταπολέμηση της ανεργίας:

1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. 

● Ωφελούμενοι:5.500
● Προϋπολογισμός: 90.000.000€
● Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018
● Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:
-. την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο,
-. την θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και
-. την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικία σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.
● Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες.
● Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:
-. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ
-. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ
-. για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι ενώ ο προγραμματισμός του παραπάνω έργου, όπως είχε ανακοινωθεί, αφορούσε τον Οκτώβριο του 2018, δεν έχει κηρυχθεί ακόμα και έτσι δυνητικά μεταφέρεται χρονικά για το 2019.

2. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29

● Ωφελούμενοι: 3.000
● Προγραμματισμός: Τέλη 2018
● Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.
● Ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

3. Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία

● Ωφελούμενοι: 10.0000
● Προγραμματισμός: Αρχές 2019
● Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
● Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.
● Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας - γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.

4. Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29)

● Ωφελούμενοι: 3.000
● Προγραμματισμός: τέλη 2018
● Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών.
● Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.
● Ενδεικτικές ειδικότητες:
○ διαχείριση κοινωνικών δικτύων,
○ marketing πολιτιστικών οργανισμών,
○ διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών,
○ συμβουλευτική τρίτης ηλικίας,
○ αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

5. Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας

● Ωφελούμενοι: 10.000
● Προϋπολογισμός: 112.000.000€
● Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018
● Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.
● Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία.
● Η επιδότηση θα είναι 12μήνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:
○ έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1600 ευρώ)
○ έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1400 ευρώ)
○ έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1200 ευρώ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στα προγράμματα, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας σχετική αίτηση στα κεντρικά γραφεία της Easy Education, Εληάς 1 στη Βέροια. BANNER otimised

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αστυνομική Ταυτότητα

2) Κάρτα ανεργίας

Τέλος, έπεται, ακόμα, ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε 56 δήμους της χώρας, για το οποίο θα υπάρξει σύντομα σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας.

Μάθετε εδώ για τα απαιτητά προσόντα για συμμετοχή σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ και σε προγράμματα εργασία (πχ. κοινωφελή ΟΑΕΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 23310 70102 και 22004 από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή.