Έως 18/3 οι αιτήσεις για τις οκτάμηνες προσλήψεις κοινωφελούς

Ανακοίνωση Προγράμματος "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης". 

 

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 08/03/2019.

  • Η δράση έχει 8μηνη διάρκεια στους δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας
  • Προαιρετική κατάρτιση, σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
  • Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, με την χορήγηση voucher

 

  • Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως 18/03/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η Δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Πληροφορίες για τους δικαιούχους και τη διαδικασία της αίτησης           

στα κεντρικά γραφεία της Easy Education.

Βέροια, Εληάς 1, 1ος Όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας 23310 70102 & 23310 22004

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-17.00

Δείτε εδώ την επίσημη πρόσκληση.