Νέοςκύκλος ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 400 ωρών

Τα σεμινάρια πρόκειται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2019 με στόχο οι υποψήφιοι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης στις προκηρύξεις του Αυγούστου.

Όλο και περισσότεροι πτυχιούχοι, με στόχο την ανεύρεση εργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του γνωστικού τους αντικειμένου, καταφεύγουν σε κινήσεις ανέλιξης της σταδιοδρομίας τους. Σε αυτή την πορεία, ο χώρος της εκπαίδευσης και δη των δημοσίων δομών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελεί μία καίρια επιλογή. Για την εισαγωγή των υποψηφίων στο ενεργό προσωπικό εκπαιδευτών των δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διεξάγεται μία διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων καλούνται να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης που ορίζονται από τις εκάστοτε αναρτημένες προσκλήσεις. Οι προκηρύξεις θέσεων για εκπαιδευτικές σε αυτές τις δομές γίνονται συνήθως κάθε Αύγουστο. Οι υποψήφιοι καλούνται να παρακολουθήσουν επιμορφώσεις σε θέματα που προσδίδουν ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ μοριδότηση στον πίνακα των επιμορφώσεων, τόσο στο πεδίο της γενικής μοριοδότησης όσο και στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 6603, διοργανώνουν εξ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 400 ωρών.

Τα σεμινάρια πρόκειται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2019 με στόχο οι υποψήφιοι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης στις προκηρύξεις του Αυγούστου.

Έναρξη τμημάτων: 15/04/2019

Εγγραφές έως: 13/04/2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ 240 ευρώ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 13/04/2019

Παρακολουθήστε επιμορφώσεις που σας μοριοδοτούν σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και διεκδικήστε μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία μέσω του διαρκώς αναπτυσσόμενου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα σεμινάρια γενικής μοριοδότησης έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

 1. 1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
  2. Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 
  3. Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης 
  4. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
  5. Σχολική Ψυχολογία 
  6. Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring 
  7. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
  8. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
  9. Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

  Τα σεμινάρια που μοριοδοτούνται στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:
 2. Ειδική Αγωγή 
 3. Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών 
 4. Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας 
 5. Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills) 
 6. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης 
 7. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων  
 8. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες 
 9. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 
 10. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων 

 Πραγματοποιώντας εγγραφή σε περισσότερα από ένα σεμινάριο ταυτόχρονα, επωφελείστε συνδυαστικής έκπτωσης.  Μάθετε για την εκπτωτική πολτική επιβράβευσης των μαθητών μας, εδώ.  

Αξιοποίησε ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και σε νομικά επαγγέλματα καταλαμβάνοντας θέσεις σε δύο ειδικευμένες νομικές επιμορφώσεις:
1.Το θεσμικό πλαίσιο στον κλάδο του τουρισμού, τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία 
2.Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης Νομικών Επαγγελμάτων 

 Έναρξη νέου κύκλου: 15 Απριλίου 2019.

 

Επιπλέον, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, με στόχο να παράσχουν στους υποψήφιους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης σε ΚΔΒΜ σίγουρη μοριοδότηση, υλοποποιούν και διεξάγουν δύο νέα σεμινάρια 400 ωρών:

 1. 1. Σχεδιασμός & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 2. 2. Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Πραγματοποιήστε εγγραφή στα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια και αξιοποιήστε σημαντικές ευκαιρίες για μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία. 

Πληροφορίες:

Τηλ: 23111 10186

www.easy-education.gr,

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 17:00 μ.μ

728