Μοριοδότηση σε προσκλήσεις υποψηφίων και κρίσεις & αξιολογήσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών

Με τα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν επιπλέον μόρια στις προσκλήσεις υποψηφίων και κρίσεις & αξιολογήσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών.

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ & Β'ΒΑΘΜΙΑΣ

Για τη μοριοδότηση σε κρίσεις και αξιολοήσεις διευθυντών & υποδιευθυντών σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, οι υποψήφιοι παρακολουθούν ετήσιες επιμορφώσεις που προσδίδουν τη μέγιστη 1 μονάδα. 

Συγκεκριμένα με την παρακολούθηση της ετήσιας επιμόρφωσης ο υποψήφιος συγκεντρώνει:

 

Το σεμινάριο μοριοδοτεί σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, σχολές ΟΑΕΔ και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)

0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάλιστα με το πρόσφατο σχέδιο νόμου η μοριοδότηση αναμένεται να τροποποιηθεί και να δίνει 1 μονάδα).

10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ  (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)


Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον μοροδότησης σε οποιαδήποτε προκήρυξη μοριοδοτεί τέτοιου τύπου βεβαιώσεις.


 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΟΜΩΝ (Δ.ΙΕΚ & Σ.Δ.Ε)

Το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σε ετήσια βάση, προσκαλεί υποψήφιους εκπαιδευτές να αιτηθούν για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι καλούνται να συγκεντρώσουν μόρια και στο πεδίο 1.2. των επιμορφώσεων.

Η Easy Education διεξάγει τακτικά νέο κύκλο εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων με στόχο τόσο την επιμόρφωση όσο και τη σίγουρη και αναγνωρισμένη μοριοδότηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να πληρούν τα νέα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και στα δύο πεδία του πίνακα των επιμορφώσεων, δηλαδή στη γενική μοριοδότηση και στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά σεμινάρια.

Δηλώστε συμμετοχή στα νέα τμήματα που ξεκινούν και εξασφαλίστε σίγουρη μοριοδότηση στις προκηρύξεις των ΔΙΕΚ και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών-Υποδιευθυντών. Ολοκληρώστε την εγγραφή σας και ενταχθείτε στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα. Επιλέξτε περισσότερους από ένα θεματικούς τίτλους ώστε να εξασφαλίσετε επιπλέον έκπτωση.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


 

 

 DIEFTHINTES SDE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΑ ΣΔΕ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49929 και θέμα: "Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών -και αντιστοίχως, Υποδιευθυντών- στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)", oι επιμορφώσεις μοριοδοτούνται ως εξής:   

1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (400 ώρες) 
Η Βεβαίωση Επιμόρφωσης που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος του δίνει (2) μόρια. Το σεμινάριο μοριοδοτεί και σε αντίστοιχες προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για κάλυψη θέσεων από ωρομίσθιους και μόνιμους εκπαιδευτές, συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους  στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

2) ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (400 ώρες) 
Η Βεβαίωση Επιμόρφωσης αυτού του σεμιναρίου προσδίδει (2) μόρια στους κατόχους της σύμφωνα με τα αναρτημένα κριτήρια. Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτεί σε όλες τις προκηρύξεις θέσεων δομών εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλαδή σε δημόσια ΙΕΚ , ΚΔΒΜ, e-ΚΔΒΜ, IEK του ΟΑΕΔ και ΣΔΕ, τόσο στην κάλυψη θέσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτών όσο και Διευθυντών-Υποδιευθυντών. 

3) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Η Βεβαίωση Επιμόρφωσης που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος του δίνει (2) μόρια, δηλαδή πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια. 

Δηλώστε συμμετοχή στο νέα τμήματα.

DIEFTHINTES DIEKΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΤΑ Δ.ΙΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49934 και θέμα: "Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών -και αντιστοίχως των Υποδιευθυντών- στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)", οι επιμορφώσεις μοριοδοτούνται ως εξής:

1) ΘΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (400 ώρες) 
Η Βεβαίωση Επιμόρφωσης που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, του δίνει (2) μόρια σε προκήρυξη που αφορά κάλυψη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Δ.ΙΕΚ, καθώς και σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) που αφορούν σε κάλυψη θέσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ και στις σχολές ΟΑΕΔ. Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

2) ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (400 ώρες) 

Η Βεβαίωση Επιμόρφωσης αυτού του σεμιναρίου προσδίδει (2) μόρια στους κατόχους της. Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται σε όλες τις προκηρύξεις θέσεων δομών εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλαδή σε δημόσια ΙΕΚ , ΚΔΒΜ, e-ΚΔΒΜ, IEK του ΟΑΕΔ και ΣΔΕ, τόσο στην κάλυψη θέσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτών όσο και Διευθυντών-Υποδιευθυντών. Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

3) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (400 ώρες)

Η Βεβαίωση Επιμόρφωσης που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος του δίνει (2) μόρια στις προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και συγκεκριμένα στις προκηρύξεις για την επιλογή Διευθυντών - Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), όμοια με τη διαδικασία αξιολόγησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Επίσης, το σεμινάριο συγκαταλέγεται στα κριτήρια μοριοδότησης των Υπευθύνων Εκπαίδευσης και των Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης σε ΚΔΒΜ. Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

  

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 23111 10186 (ώρες τηλεφωνικού κέντρου: 10.00-17.00 Δευ-Παρ) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.easy-education.gr.