ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εν αναμονή των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων  στα Δημόσια ΙΕΚ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που ανακοινώνονται ετησίως , τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348, διεξάγουν νέο κύκλο σεμιναρίων 400 ωρών, με στόχο να παράσχουν στους υποψήφιους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν σίγουρη επιπλέον μοριοδότηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να πληρούν τα νέα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πεδίο των επιμορφώσεων.

Έναρξη τμημάτων: 11/11/2019

Εγγραφές έως: 8/11/2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ 240 ευρώ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8/11/2019

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

Παρακολουθήστε επιμορφώσεις που σας μοριοδοτούν σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και διεκδικήστε μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία μέσω του διαρκώς αναπτυσσόμενου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα σεμινάρια γενικής μοριοδότησης έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
2. Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 
3. Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης 
4. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
5. Σχολική Ψυχολογία 
6. Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Mentoring 
7. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
8. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
9. Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

Τα σεμινάρια που μοριοδοτούνται στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων έχουν τους παρακάτω θεματικούς τίτλους:

  1. Ειδική Αγωγή 
  2. Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών 
  3. Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας 
  4. Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills) 
  5. Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης 
  6. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων  
  7. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες 
  8. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 
  9. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων 
  10. Φύλαξη Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων 

Δείτε εδώ όλους τους θεματικούς τίτλους που αντιστοιχούν σε ειδικότητες επαγγελμάτων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. 

Πραγματοποιώντας εγγραφή σε περισσότερα από ένα σεμινάριο ταυτόχρονα, επωφελείστε συνδυαστικής έκπτωσης.  Μάθετε για την εκπτωτική πολτική επιβράβευσης των μαθητών μας, εδώ.  

Αξιοποίησε ευκαιρίες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και σε νομικά επαγγέλματα καταλαμβάνοντας θέσεις σε δύο ειδικευμένες νομικές επιμορφώσεις:
1.Το θεσμικό πλαίσιο στον κλάδο του τουρισμού, τουριστική και ξενοδοχειακή νομοθεσία 
2.Στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης Νομικών Επαγγελμάτων 

 Έναρξη νέου κύκλου: 11 Νοεμβρίου 2019.

 

Επιπλέον, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, με στόχο να παράσχουν στους υποψήφιους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης σε ΚΔΒΜ σίγουρη μοριοδότηση, υλοποποιούν και διεξάγουν δύο νέα σεμινάρια 400 ωρών:

1. Σχεδιασμός & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

2. Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Πραγματοποιήστε εγγραφή στα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια και αξιοποιήστε σημαντικές ευκαιρίες για μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία. 

Πληροφορίες:

Τηλ: 23111 10186

www.easy-education.gr,

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 17:00 μ.μ