Κορυφαίες επιλογές για μοριοδότηση & πρόσληψη σε ιδιωτικό & δημόσιο τομέα

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθηση 2 Easy Education, τείνει πάντοτε να σχεδιάζει και να υλοποιεί σεμινάρια και επιμορφώσεις με επίκαιρους θεματικούς τίτλους, βάσει της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στόχος μας, μέσα από τις συνεργασίες με δημόσιους φορείς και τα προγράμματα σπουδών εν γένει, είναι η σίγουρη αναγνώριση και η μέγιστη μοριοδότηση. 

 

Επιλέξτε τις παρακάτω εικόνες και μάθετε περισσότερα για τις κορυφαίες επιλογές εκπαιδευομένων πανελλαδικά. 

Οι ετήσιες επιμορφώσεις σε θεματικά αντικείμενα μεγάλης ζήτησης -εικόνα 1η- (π.χ. Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση) στηρίζονται στη δομή  τέτοια ώστε να προλάβετε και ενδεχόμενες αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης.

Τέλος, με τους ΝΕΟΥΣ καινοτόμους θεματικούς τίτλους ετήσιων επιμορφώσεων -εικόνα 2η- οι εκπαιδευόμενοι επιμορφώνoνται και προετοιμάζονται για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα και μοριοδότηση σε προκηρύξεις δημοσίου τομέα. 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στη γραμμή πληροφοριών εξ αποστάσεως επιμορφώσεων 210 3003913 (Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-16.00).

 

 

BANNER GIA 4 NEA SEMINARIA2BANNER GIA 12MHNO PROGRAMMA2