ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Κατάρτιση εξ αποστάσεως & πιστοποίηση σε όλη την Ελλάδα με 150 ευρώ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ  είναι βασική δεξιότητα αλλά και απαιτητό προσόν σε όλες τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας. 

Αποτελεί υποχρεωτικό προσόν διορισμού στον δημόσιο τομέα. Η απόδειξη γνώσης χειρισμού είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει μία θέση εργασίας.

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, σχεδιάζει και υλοποιεί εξ αποστάσεως ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ελληνικό δημόσιο, Α.Σ.Ε.Π. αλλά και από ιδιωτικό τομέα.  Επιπλέον, με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος δύναται να παραλάβει μοριοδοτούμενη βεβαίωση επιμόρφωσης και με την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις εκδίδεται και η πιστοποίησή του.

Το πρόγραμμα «Πιστοποίηση Πληροφορικής ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ» στηρίζεται αποκλειστικά στην ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία και οδηγεί σε επίσημες εξετάσεις, που γίνονται σε όλη την Ελλάδα.

 Έναρξη νέου τμήματος: 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Εγγραφών έως  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020

ΕΓΓΡΑΦΗ.

Η πιστοποίηση στην Πληροφορική εξ αποστάσεως χωρίζεται σε δύο διακριτά επίπεδα και ειδικότερα:

Α) Standard Diploma - 3 ενότητες: word, excel, internet (2 μήνες) 

Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 150 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Έναρξη τμήματος: 17 Φεβρουαρίου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Β) Full Standard Diploma - 6 ενότητες : windows, word, excel, internet, power point, access (3 μήνες)

 Κόστος προγράμματος εκπαίδευσης: 300 ευρώ (περιλαμβάνονται το παράβολο εξέτασης, το κόστος έκδοσης της πιστοποίησης και η αποστολή του φακέλου στον τόπο κατοικίας του καταρτιζόμενου).

Έναρξη τμήματος: 17 Φεβρουαρίου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συχνές ερωτήσεις:

Easy Education. 11 χρόνια τώρα οι πιο συμφέρουσες λύσεις στην ποιοτική εκπαίδευση.

www.easy-education.gr | Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2311110186 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)

Email επικοινωνίας: it@easy-education.gr