ΑΝΕΡΓΟΙ: ΕΩΣ 06/07/2020 ΝΕΟ 8ΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

360 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα στελέχη του ΚΔΒΜ2 EASY EDUCATION καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 είναι στη διάθεσή σας για την ολοκληρωμένη και επιτυχή κατάθεση της αίτησης σας καθώς και για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2331070102 &  2331022004 (από τις 10:00 έως 20:00) ή μπορείτε να προσέλθετε στις δομές μας Εληάς 1 (10:00 – 20:00) και Κεντρικής 5 (10:00 – 17:00 πλατεία ωρολογίου).

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,

β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Για κάθε ωφελούμενο, που τοποθετείται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: σε 22,01 Ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 550,36 Ευρώ μηνιαίως.

Απευθυνθείτε άμεσα στη δομή μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση!

Υπ. Σπουδών ΚΔΒΜ Easy Education

Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος