ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 2020: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αναρτήθηκαν την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για 36.500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

Εχει ήδη ξεκινήσει η επικοινωνία με τους επιτυχόντες από τους αρμόδιους υπαλλήλους ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για την τοποθέτηση στους επιβλέποντες φορείς.

Προσοχή! Η διαδικασία της επικοινωνίας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά και μέσω e-mail, όπου αποστέλεται: α) το συστατικό σημείωμα και β) η επιλογή προγράμματος κατάρτισης.

Απο την ημερομηνία λήψης του συγκεκριμένου μηνύματος (mail), εντός 5 εργάσιμων ημερών, θα πρέπει να αποσταλλεί ηλεκτρονικά στον επιβλέποντα φορέα (Δήμος, περιφέρεια κτλ) το συστατικό σημείωμα που σας έχει σταλεί.

Εντός 2 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος (mail) του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά τις δύο επιλογές θεματικών αντικειμένων που επιθυμείτε να καταρτιστείτε κατά σειρά προτίμησης.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

 • sxoli2
 • Κάνε την καλύτερη επιλογή για την κατάρτισή σου!
 •  
 • -Σύγχρονος εκπαιδευτικός φορέας ΚΔΒΜ 2 Easy Education με δυναμικότητα υλοποίησης προγραμμάτων 178 ατόμων ανά ώρα
 • -Αίθουσες διδασκαλίας 40 τ.μ.
 • -Διπλάσιο ποσοστό από το απαιτητό περί φυσικού αερισμού και φωτισμούsxoli1
 • -Ταυτόχρονη μηχανική υποστήριξη εισροής φρέσκου αέρα (εναλλάκτες αέρα)
 • -3 δομές με συνολικό αύλιο χώρο 300 τ.μ.
 • -Εύκολη πρόσβαση το σύνολο των εκπαιδευομένων σε σημεία κλειδιά της πόλης μας
 • -Συνολικά 550 τ.μ. χώρων διοίκησης, εκπαίδευσης και υποδοχής
 • -Τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.
 •  

Τα προγράμματα θα συνδέονται και με την αναβάθμιση   γνώσεων   και   δεξιοτήτων   σύμφωνα   με   τις   πραγματικές εξατομικευμένες ανάγκες των ανέργων ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία.

Είναι συνεπώς απαιτητή η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με   την   απασχόλησή   τους   προς   την   επίτευξη   του   στόχου   της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Επίλεξε τώρα το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education για την υλοποίηση της κατάρτισης σου έγκαιρα και με ασφάλεια!!!

12 Χρόνια Easy Education. Οι πιο συμφέρουσες λύσεις στην ποιοτική  εκπαίδευση. Εξυπηρεθείτε σφαιρικά και συνολικά, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας! 

- Δωρεάν Προγράμματα Σπουδών: Πληροφορική, Αγγλικά & Εξειδικευμένα Προγράμματα

- Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα Σεμινάρια 

- Επιμορφώσεις σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου

- ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε εξετάσεις Αγγλικών Toeic 

 

 

 sxoli3ΔΟΜΕΣ ΚΔΒΜ EASY EDUCATION

Ελιάς 1, 1ος όρ.

Κεντρικής 5, 1ος όρ.

Καπετάν Άγρα 6, ισόγειο

Τηλ1: 23310 70102

Τηλ2: 23310 22004

Email: katartisi@easy-education.gr

Website: www.easy-education.gr

Υπεύθυνος Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος