Προσλήψεις σε Δομές Εκπαίδευσης ενηλίκων: Επιπλέον μοριοδότηση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Σε πλαίσιο αναμονής επικείμενων προκηρύξεων για θέσεις εργασίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, υλοποιεί επιμορφώσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε υποψήφιους να αποκτήσουν πλεονέκτημα στη διεκδίκηση πρόσληψης, συγκεντρώνοντας επιπλέον μοριοδότηση στο γνωστικό τους αντικείμενο.Έναρξη νέων τμημάτων εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων: 02/07/2018.

Με στόχο την απόκτηση του μέγιστου των μορίων σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων,  αλλά και γενικά την περεταίρω επιμόρφωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτή στον κλάδο των μαθησιακών δυσκολιών, προτείνονται οι παρακάτω τίτλοι:

1. Ειδική Αγωγή

2. Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων

3. Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

4. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Έναρξη επόμενων τμημάτων:  02/07/2018

Κλείσε μία θέση τώρα και αξιοποίησε ευκαιρίες εργασίας.

Στον τομέα υγείας της παράλληλης στήριξης, ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση αποκτά το αντίστοιχο σεμινάριο, τόσο από υποψήφιους εργαζόμενους στον κλάδο, όσο και από απλώς ενδιαφερόμενους στο αντικείμενο, όπως για παράδειγμα από  ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίζουν περισσότερα  για την παράλληλη στήριξη και να είναι περισσότερο βοηθητικοί σε μια τέτοια περίπτωση ανάγκης.

 Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης 

Επίσης, σχεδόν ετησίως εκδίδονται προκηρύξεις που αφορούν σε προσλήψεις εκπαιδευτικών σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρακολουθήστε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως σεμινάρια στους παρακάτω θεματικούς τίτλους και εξασφαλίστε σίγουρη μοριοδότηση στο γνωστικό αντικείμενο των επικηρυσσόμενων θέσεων.

1. Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών

  2. Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν σε θέσεις Φύλακα Αρχαιοτήτων καλούνται να παρακολουθήσουν αντίστοιχη επιμόρφωση:

Φύλαξη Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων  


*Κάντε κλικ στους θεματικούς τίτλους των σεμιναρίων και ενημερωθείτε αναλυτικότερα. 

Έναρξη επόμενων τμημάτων:  02/07/2018

Κλείσε μία θέση τώρα και αξιοποίησε ευκαιρίες εργασίας.

Με στόχο την απόκτηση του μέγιστου αριθμού μορίων, προτείνεται ιδανικά να συγκντρώνονται μόρια όχι μόνο στο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και στον πίνακα γενικής μοριοδότησης. Δείτε εδώ όλα τα επιμορφωτικά σεμινάρια και αξιοποιήστε ευκαιρίες πρόσληψης σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education: 23111 10186  (help desk 10:00 - 17:00).