Ανασκόπηση έτους 2022. Δράσεις κοινωνικής πολιτικής & ανάπτυξης