Απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση στη διοίκηση μονάδων υγείας από το υγειονομικό προσωπικό