ΑΣΕΠ – Διαγωνισμός για τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων. Ολοκληρώθηκε η Γραπτή Ηλεκτρονική Εξέταση.