Δικαστικοί Υπάλληλοι: Βγήκε η προκήρυξη (ΦΕΚ)- Εγγραφές για προετοιμασία έως αύριο.