Δωρεάν ετήσια μοριοδοτούμενα σεμινάρια προσλήψεων εκπαιδευτικών.