Δύο νέες θέσεις εργασίας στο τεχνικό της τμήμα (τμήμα IT)