Εκπαιδευτικοί στο Γήπεδο: Η Easy Education Κ.Δ.Β.Μ.  δημιουργεί Ομάδα Μπάσκετ