Με αυτό το μοριοδοτουμενο σεμινάριο Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής μπορούν να διδάξουν σε μεταδευτεροβάθμιες δομές εκπαίδευσης Ενηλίκων