ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής  πραγματικότητας και σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, η κατανόηση και η εξοικείωση του εκάστοτε πολίτη με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, θα αποτελέσει το μέσο για την επαγγελματική αλλά και κοινωνική του ανέλιξη.

TEXTLINK

Τα σεμινάρια, όντας δημοσίου φορέα, προσφέρουν μοριοδότηση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και το περιεχόμενο προκηρύξεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρησιακών διαδικασιών01. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών(450 ώρες)

Αν καταφέρει κάποιος να εξοικειωθεί με τον νέο ψηφιακό κόσμο, πριν αυτός αποτελέσει μια πραγματικότητα για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να δουλέψει και να διαπρέψει σε κάθε δομή.

 

Λέξεις κλειδιά: 3Dprinting, Internet of Things, blockchain, operations management, machine learning

 

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  02. Διοίκηση Επιχειρήσεων (450 ώρες)

  • Αν κάποιος κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, θα μπορέσει να αντιληφθεί τις ανάγκες τους κι έτσι να διεκδικήσει είτε μια καλύτερη θέση εργασίας, είτε να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα.
 • Λέξεις κλειδιά: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πιστωτική πολιτική & Χρηματοδότηση

   • Αν κανείς γνωρίζει τη δομή και τη λειτουργία των τραπεζών αλλά και τον τρόπο που συναλλάσσονται με τους πελάτες τους, θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πιστωτικά κάθε επιχειρηματική κίνηση, δική του ή του εργοδότη του.

    

Αν κανείς γνωρίζει τις βασικές αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και τις κυριότερες μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορέσει να αξιοποιήσει νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ώστε να πετύχει όχι μόνο το κέρδος αλλά και το θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική οικονομία, κοινωνική χρηματοδότηση, χρηματοπιστωτικό σύστημα.

 

Οι εξελίξεις στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι έχουν μεταβάλλει ριζικά την πραγματικότητα που βιώνουν και αντιμετωπίζουν άνθρωποι και επιχειρήσεις. Η βαθιά οικονομική κρίση, η διεύρυνση αλλά και ο επαναπροσδιορισμός των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το μεταναστευτικό πρόβλημα που αποδιοργανώνει τις κοινωνικές δομές σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και η υπερθέρμανση του πλανήτη με τα συνοδά περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφήνουν κανέναν πολίτη ανεπηρέαστο ούτε αδιάφορο. Ως εκ τούτου γεννιέται η ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Παράλληλα δημιουργείται έτσι και ένα νέο πεδίο δεξιοτήτων το οποίο θα αξιοποιείται από εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και θα είναι απαιτητό από τα στελέχη τους.  

Read more

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (κωδ. Αδείας 192044348) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του, προσφέρουν τα ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα Μεικτής Εκπαίδευσης με θέμα: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

Read more

H 4η βιομηχανική επανάσταση ή αλλιώς “Industry 4.0” βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, θέτοντας στο επίκεντρο των αλλαγών πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις. Μια κοινωνία, μια οικονομία που κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς, αναδιαμορφώνοντας την παραγωγική διαδικασία, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τον τρόπο επικοινωνίας των ατόμων αλλά και των μηχανημάτων. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων “Internet of things”, το δίκτυο επικοινωνίας όλων των έξυπνων συσκευών άλλα και των ανθρώπων, δημιουργεί ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Read more

Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στο ξεκίνημα του ψηφιακού του μετασχηματισμού, μιας διαδικασίας που θα επηρεάσει κάθε πτυχή του και φυσικά και το ανθρώπινο δυναμικό. Οι τράπεζες επομένως, θα προβαίνουν μόνο σε στοχευμένες προσλήψεις με σκοπό τη στελέχωση με εργαζόμενους που έχουν εκπαιδευτεί στα νέα μοντέλα διοίκησης και θα κατέχουν εξειδίκευση στην κατανόηση του νέου διεθνούς τοπίου μέσα στο οποίο προσαρμόζεται το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Read more

Στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής  πραγματικότητας και σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, η κατανόηση και η εξοικείωση του εκάστοτε πολίτη με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, θα αποτελέσει το μέσο για την επαγγελματική αλλά και κοινωνική του ανέλιξη.

Τα σεμινάρια, όντας δημοσίου φορέα, προσφέρουν μοριοδότηση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και το περιεχόμενο προκηρύξεων.

01. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών(450 ώρες)

Αν καταφέρει κάποιος να εξοικειωθεί με τον νέο ψηφιακό κόσμο, πριν αυτός αποτελέσει μια πραγματικότητα για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να δουλέψει και να διαπρέψει σε κάθε δομή.

 

Λέξεις κλειδιά: 3Dprinting, Internet of Things, blockchain, operations management, machine learning

 

 • 02. Διοίκηση Επιχειρήσεων (450 ώρες)

  • Αν κάποιος κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, θα μπορέσει να αντιληφθεί τις ανάγκες τους κι έτσι να διεκδικήσει είτε μια καλύτερη θέση εργασίας, είτε να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα.
 • Λέξεις κλειδιά: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πιστωτική πολιτική & Χρηματοδότηση

   • Αν κανείς γνωρίζει τη δομή και τη λειτουργία των τραπεζών αλλά και τον τρόπο που συναλλάσσονται με τους πελάτες τους, θα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πιστωτικά κάθε επιχειρηματική κίνηση, δική του ή του εργοδότη του.

    

Αν κανείς γνωρίζει τις βασικές αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας καθώς και τις κυριότερες μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορέσει να αξιοποιήσει νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ώστε να πετύχει όχι μόνο το κέρδος αλλά και το θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική οικονομία, κοινωνική χρηματοδότηση, χρηματοπιστωτικό σύστημα.