Διαχείριση ψηφιακής τάξης. Δημιουργία προσαρμοστικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education υλοποιεί σε κύκλους το νέο εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο με επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λάμψα Πέτρο.

Το πρόγραμμα αποδίδει επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ Easy Education, οι οποίες μοριοδοτούνται σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε εοποιαδήποτε προκήρυξη μοριοδοτεί τέτοιου τύπου βεβαιώσεις.

Οι βεβαιώσεις φέρουν ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ καθώς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy Education πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας όπως έχουν οριοθετηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με την απόφαση: Αριθμ. 141267/Κ6.

Κόστος: Παρέχουμε 300 θέσεις για το κάθε πρόγραμμα πανελλαδικά και μπορούν να εγγραφούν με την τιμή γνωριμίας 45€ και 90€ αντίστοιχα με εφάπαξ καταβολή διδάκτρων.

button_2_1_2.jpg

Τίτλος: Διαχείριση ψηφιακής τάξης. Δημιουργία προσαρμοστικού διαδραστικού
εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια: 3 μήνες - 400 ώρες

Εκπαιδευτικό Υλικό Προγράμματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
1.0. Εισαγωγή στην ψηφιακή τάξη και σημασία των εκπαιδευτικών εργαλείων
Παρουσίαση εργαλείων:
1.1. Παρουσίαση Open e class kai e-me (Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο)
1.2. Παρουσίαση εργαλείου h5p
1.3. Παρουσίαση εργαλείου playposit
1.4. Παρουσίαση ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων
1.5. Παρουσίαση εργαλείου kahoot

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
2.1 Δημιουργία διαδραστικών παρουσιάσεων
2.2 Δημιουργία διαδραστικών βίντεο
2.3 Δημιουργία διαδραστικών κουίζ
2.4 Ανάθεση εργασιών και αξιολόγηση
2.5 Δημιουργία διαδραστικών λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
2.6 Υποστήριξη μαθητών (επικοινωνία και forum)

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την ανοικτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή.

Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται διαδραστική και φιλική προς το χρήστη αξιολόγηση προς απόδειξη του μαθησιακού αποτελέσματος και την αναγνώρηση της αποδοθείσας βεβαίωσης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος θα πραγματοποιήσει αξιολογήσεις (quiz), με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, βασισμένες στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος & μελέτες περίπτωσης (case studies).

Μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης δίνεται στους επιμορφούμενους η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας τόσο με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του ίδιου τμήματος.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των επιμορφούμενων τόσο από τους ίδιους, όσο και από τους διδάσκοντες, ενώ η οργάνωση του χρόνου και η τήρηση των προθεσμιών υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.

button_2_1_2.jpg

 

Κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook!  

Easy Education. Εδώ η εκπαίδευση δίνει λύσεις!

Tel. 23111 10186 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)