Πως θα γίνω εκπαιδευτής ενηλίκων;

Παρακολουθήστε το Σεμινάριο  που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), για απόκτηση πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων. 

Read more
Βλέπω ότι υπάρχουν ομότιτλα προγράμματα 3μηνης διάρκειας & ετήσια.Ποιο σεμινάριο θα αποτελεί προσόν διορισμού για μένα;

Τα σεμινάρια που υλοποιεί το ΚΔΒΜ 2 Easy Education, είτε ως αυτοχρηματοδοτούμενα είτε σε συνεργασία με άλλους δορείς αποτελούν εκτός από πηγές επιμόρφωσης, σε πολλές περιπτώσεις, και προσόντα διορισμού. 

Read more
Είμαι αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Πως θα ενταχθώ στους επικουρικούς πίνακες;

Η ειδική αγωγή αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται κυρίως σε ένα καθολικό σχεδιασμό ενός μοντέλου διδασκαλίας που ανταποκρίνενται κατάλληλα και επαρκώς στην εκπαιδευτική μετάδοση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα πεδίο μελέτης, της οποίας κύριος σκοπός είναι να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές με ιδιαιτερότητες κατανόησης, ακοής, όρασης και μαθησιακών δυσκολιών.

Read more
Πως μπορώ να μοριοδοτηθώ σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ);

Με την παρακολούθηση των παρακάτω σεμιναρίων 400 ωρών οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) θα συγκεντρώσουν μόρια ώστε να πληρούν τα  ΝΕΑ κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. ΦΕΚ). 

Read more
Πως μπορώ να μοριοδοτηθώ με βάση την ειδικότητά μου;

Με βάση  την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ στα ΔΗΜΌΣΙΑ ΙΕΚ ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018 – 2019, τα Κέντρα Δια Βίου μάθησης, Easy Education, οργανώνουν και υλοποιούν 28 νέες επιμορφώσεις που μοριοδοτούν  στα αντίστοιχο πεδίο 1.2.α.

Read more
Πως μπορώ να μοριοδοτηθώ σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ;

Με την παρακολούθηση των σεμιναρίων 400 ωρών γενικής μοριοδότησης οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πληρούν τα νέα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Read more
Πώς μπορώ να κάνω εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών;

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, υλοποιούμε περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών/ υπηρεσίες. Μερικά από αυτά απαιτούν τη φυσική παρουσία, με μαθήματα ζωντανής διαδασκαλίας και άλλα είναι εξ αποστάσεως, στηριζόμενα αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μάθηση μέσω πλατφρόμας τηλεκτάρτισης. 

Read more