Νέα η παράλληλη σταδιοδρομία ως εκπαιδευτής ενηλίκων.