Ολοκλήρωση εργασιών 3ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του ΑΣΕΠ – Συμπεράσματα!