Πλήθος προκηρύξεων για υψηλόβαθμα στελέχη στη διοίκηση φορέων του δημοσίου.