Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΕ & 2ΓΕ/2023 για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών – easy-education.gr

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΕ & 2ΓΕ/2023 για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών