Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων του Γ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού των Δικαστικών Υπαλλήλων