Στηρίζουμε τo KE.M.A.E.Δ. (Κέντρο Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων)