Συνταγή επιτυχίας, η ευχή όλων των γονέων για τα παιδιά τους