3ος Γραπτός Διαγωνισμός Δικαστικών Γραμματέων- Παράταση εγγραφών για το πρόγραμμα προετοιμασίας