Η σταδιοδρομία σου ξεκινά από εδώ!

Any successful career starts with good education.

Η εκπαιδευτική πορεία ξεκινά από την πρώτη παιδική ηλικία με εκμάθηση γλώσσας και απλών υπολογισμών. Ωστόσο, στον 21ο αιώνα που διανύουμε φαίνεται πως η απαράμιλλη χρήση των νέων τεχνολογιών, κυρίως από άτομα νεαρής ηλικίας, επιτάσσει την ανάγκη γνώσης για ορθή διαχείριση και ελαχιστοποίηση κινδύνων. Στο κέντρο μας, υλοποιούνται μαθήματα σε τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Η πολυετής διδακτική εμπειρία σε παιδιά από 9 ετών επιβεβαιώνει πως η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής είναι ευκολότερη και η μετάβαση στην αφομοίωση πολλαπλής πληροφόρησης, περνώντας πλέον στην ενήλικη ζωή, λιγότερη σύνθετη. Επιπλέον, ακόμα και αργότερα, στη φοιτητική και στην επαγγελματική ζωή ενός ατόμου, όπου η προσωπική παραγωγικότητα οφείλει να διανθίζει εξακολουθητικά,οι βασικές δεξιότητες είναι απαραίτητες. Ο ενήλικας που ξεικνά την επαγγελματική του καριέρα έχει ως βασικό όπλο διαφοροποίησης την κατάρτιση. Μετά από συνεργασία με χιλιάδες εκπαιδευόμενους και σε τροχιά συνεχούς εξέλιξης, δηλώνουμε περήφανοι που μπορούμε πλέον να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καταρτίζοντάς σας σε τελευταίες εκδόσεις προγραμμάτων (όπως τα Οffice 2016, της Microsoft στο πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής ή τις τελευταίες εκδόσεις στα εξειδικευμένα προγράμματα) και παρέχοντάς σας καινοτόμες υπηρεσίες ασφάλειας και αξιοπιστίας (όπως τη δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας μέσω κώδικα QR Code στις βεβαιώσεις των εξ αποστάσεων επιμορφώσεων). Με στόχο το μέγιστο αποκτηθέν μαθησιακό αποτέλεσμα φροντίζουμε να επισφραγίζουμε συνεργασίες και να εξωτερικεύουμε υπηρεσίες που θα παράσχουν γνώση με ισχύ και λύσεις δια βίου, τόσο στη δια ζώσης όσο και στην ξ αποστάσεως εκπαίδευση.