Ενάρξεις νέων τμημάτων

LOGO WHITE ME KDVM ME NEO MPLE

 Save the date

 

 Δείτε εύκολα και γρήγορα  τις ενάρξεις όλων των τμημάτων για τα προγράμματα που υλοποιεί και συνυλοποιεί το ΚΔΒΜ2 Easy Education και κλείστε άμεσα τη θέση σας!

 

√ Δια Ζώσης Προγράμματα

Απόκτησε τις ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ δεξιότητες όλων. Πιστοποίησε τις γνώσεις σου στη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΑΓΓΛΙΚΑ με πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο, ΑΣΕΠ, αναγνωρισμένα στο εξωτερικό αλλά & κατάλληλα για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών με ισχύ δια βίου. Έπειτα, διαφοροποίησε την θέση σου στην αγορά εργασίας, επιλέγοντας επιπλέον επιμορφώσεις σε Ειδικευμένα προγράμματα σπουδών καθώς και σε Ξένες γλώσσες.

Τμήματα Εφηβικά - Ενηλίκων. Διεκδίκησε θέσεις εργασίας, στήριξε τον μαθητικό ή φοιτητικό σου βίο. Συντήρησε την ήδη υπάρχουσα εργασία αποκτώντας πιστοποιημένες γνώσεις υψηλού επιπέδου αναπτύσσοντας την παραγωγικότητά σου.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σεπτέμβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

6 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 10:00 - 12:00 (Standard) |
14 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 17:00 - 19:00 (Standard) |
20 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 19:00 - 21:00 (Proficiency) |
24 Σεπτεμβρίου Παρασκευή 15:00 - 17:00 (Ψηφιακή Παιδεία) |
28 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 15:00 - 17:00 (Proficiency).

 

Οκτώβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

4 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 17:00 - 19:00 (Standard) |
12 Οκτωβρίου Τρίτη Πέμπτη 10:00 - 12:00 (Standard) |
18 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 13:00 - 15:00 (Proficiency) |
26 Οκτώβριος Τρίτη Πέμπτη 18:30 - 20:30 (Proficiency)|
29 Οκτωβρίου Παρασκευή 17:00 - 18:30 (Ψηφιακή Παιδεία)

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Σεπτέμβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

6 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 10:00 - 12:00 (Lower) |
14 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 17:00 - 19:00 (Lower) |
20 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 19:00 - 21:00 (Proficiency) |
24 Σεπτεμβρίου Παρασκευή 15:00 - 17:00 (Αρχάριοι) |
28 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 15:00 - 17:00 (Proficiency).

 

Οκτώβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

4 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 17:00 - 19:00 (Lower) |
12 Οκτωβρίου Τρίτη Πέμπτη 10:00 - 12:00 (Lower) |
18 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 13:00 - 15:00 (Proficiency) |
26 Οκτώβριος Τρίτη Πέμπτη 18:30 - 20:30 (Proficiency)|
29 Οκτωβρίου Παρασκευή 17:00 - 18:30 (Αρχάριοι)

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Σεπτέμβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

14 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 15:00 - 17:00  |
27 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 17:00 - 19:00.

 

Οκτώβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

12 Οκτωβρίου Τρίτη Πέμπτη 10:00 - 12:00 |
25 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 19:00 - 21:00 .

 

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ

Σεπτέμβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

14 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 15:00 - 17:00  |
27 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 17:00 - 19:00.

 

Οκτώβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

12 Οκτωβρίου Τρίτη Πέμπτη 10:00 - 12:00 |
25 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 19:00 - 21:00 .

 

AUTOCAD 2D & 3D

Σεπτέμβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

13 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 19:30 - 21:00 (2D) |
28 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 17:30 - 19:00 (3D).

 

Οκτώβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

11 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 10:00 - 12:00 (2D) |
26 Οκτώβριος Τρίτη Πέμπτη 18:30 - 20:00 (3D)|

 

GIS

Σεπτέμβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

13 Σεπτεμβρίου Δευτέρα Τετάρτη 19:30 - 21:00 |
28 Σεπτεμβρίου Τρίτη Πέμπτη 17:30 - 19:00 .

 

Οκτώβριος

κλείσε άμεσα θέση εδώ.

11 Οκτωβρίου Δευτέρα Τετάρτη 10:00 - 12:00 |
26 Οκτώβριος Τρίτη Πέμπτη 18:30 - 20:00 .

agenta

                                                                                                                                                                        

√ Σεμινάρια ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης για μοριοδότηση.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης  (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδείας 192044348.

Μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και τις ημερομηνίες των επόμενων τμημάτων!

 

Σεμινάρια μοριοδοτούμενα σε ΙΕΚ/ΣΔΕ/ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Κάτοχοι πτυχίου οποιασδήποτε ειδικότητας ή με τριετή εμπειρία σε οποιοδήποτε κλάδο δύναται να διδάξουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσονται τα: ΔΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ των Δήμων αλλά και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σχολές γονέων.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education διοργανώνουν και υλοποιούν εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια συνολικής παρακολούθησης 400 και 800 ωρών με βάση τις πρόσφατες αλλαγές στα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότηση.

Μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και τις ημερομηνίες των επόμενων τμημάτων!

 makeadifference teenart

 Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος                                                        

Πληροφορίες                                                                                             

www.easy-education.gr

info@easy-education.gr

Τηλ1: 2331070102, Τηλ2:2311110186,  Τηλ3:2103009703

Βέροια: Εληάς 1 , Κεντρικής 5 & Καπετάν Άγρα 6