Ξένες γλώσσες από την Easy Education

Το κέντρο Δια Βϊου Μάθησης Easy Education, με παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης για 10 συναπτά έτη, στα πλαίσια εκπαιδευτικής πολιτικής της, προσφέρει 4 νέα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, επιπλέον του προγράμματος των Αγγλικών.

 Τα Αγγλικά αποτελούν τις βασικότατες δεξιότητες. Τρία διαφορετικά προγράμματα ιδανικά να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου. Έτσι προκύπτουν τα εξής προγράμματα: 

- Πρόγραμμα κατάρτισης στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα (ESB) 

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού (ESB) αναγνωρισμένου ΔΙΕΘΝΩΣ,  από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ καθώς και απο τον ιδιωτικό τομέα. 

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ώστε η χρήση της να γίνεται με ευκολία στη καθημερινότητα αλλά και στους χώρους εργασίας.

Προγράμματα σπουδών ΑΓΓΛΙΚΩΝ:

A1- A2,  αρχάριοι    Β1, pre lower          B2, lower         C1, advanced            C2, Proficiency

Σε μόλις 6 μήνες έχετε την δυνατότητα να λάβετε το B2 και σε ένα χρόνο οδηγείστε στην απόκτηση του ανώτερου πτυχίου!

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εφήβους από 14 ετών, αρχάριους, ενηλίκους και όσους ενδιαφέρονται για εκμάθηση της συγκεκριμένης γλώσσας. Επιπλέον, αφορά και όλους όσοι κατά το παρελθόν έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις των αγγλικών και είτε δεν έχουν αποκτήσει σχετικό πιστοποιητικό, είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου. 

Κάντε την εγγραφή σας μέχρι τις 29/10 με έκπτωση 21% και δώρο όλα τα βιβλία.

- Test of Interactive English (ΤIE):

ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

100 θέσεις ωφελουμένων για το Ν. Ημαθίας                                                                                                 

Δωρεάν Προγράμματα σπουδών:

Β1, pre lower          B2, lower         C1, advanced            C2, Proficiency


Δικαιούχοι του συγκεκριμένου ΔΩΡΕΑΝ προγράμματος αγγλικών είναι:        

-Μέλη του συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ημαθία,

-Μέλη του συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ημαθίας,

-Άνεργοι (με ενεργό δελτίο ανεργίας),

-Δημόσιοι Υπάλληλοι,

-Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων από 13 έως 30 ετών


Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν κάποιες βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει σχετικό πιστοποιητικό, είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου. Η διδασκαλία για την απόκτηση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται σε 50 ώρες βάση προγράμματος και 10 ώρες επιπλέον από το κέντρο μας. Παράλληλα ο σπουδαστής έχει απεριόριστη πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης από το σπίτι του. (2,5 – 3,5 μήνες)

- TOEIC

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, όντας άρρηκτα συνδεδεμένο με το σύνολο των εκπαιδευομένων πανελλαδικά και επιθυμώντας την περαιτέρω υποστήριξή τους, παρέχει το δικαίωμα για δωρεάν εξ’ αποστάσεως προετοιμασία και για δωρεάν άμεση συμμετοχή σε εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας* με σκοπό να συμβάλλει καταλυτικά στην επιμόρφωση και πιστοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων.

Η παραπάνω δράση δωρεάν προετοιμασίας συμμετοχής στις εξετάσεις αφορά όσους έχουν ήδη γνωστικό υπόβαθρο της Αγγλικής Γλώσσας και θέλουν να δοκιμάσουν εάν μπορούν να επιτύχουν στις εξετάσεις αποκτώντας ένα επίσημο και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

ΔΩΡΕΑΝ παροχές προετοιμασίας συμμετοχής στις εξετάσεις: 

1. Πρόσβαση σε ειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης σε πρότυπα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

2. Παροχή εκπαιδευτικού υλικού (past papers)

Δεν παρέχεται μάθημα με καθηγητή δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρακάτω θα βρείτε τα 4 νέα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών που προτείνει η Easy Education:

1. Πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικών:

Μάθετε την απλή γλώσσα της γειτονικής χώρας, τα  όμορφα ιταλικά, τη δεύτερη ξένη γλώσσα προς ενίσχυση του επαγγελματικού σας προφίλ καθώς και προς συμπλήρωση της μοριοδότηση σας στο ΑΣΕΠ.Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού( ΚΠΓ/ PLIDA ) αναγνωρισμένου ΔΙΕΘΝΩΣ, απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, καθώς και απο τον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας ώστε η χρήση της να γίνεται με ευκολία στη καθημερινότητα αλλά και στον εργασιακό χώρο.

Προγράμματα σπουδών ΙΤΑΛΙΚΩΝ:

Α1 (Αρχικό Επίπεδο), Α2 (Βασικό Επίπεδο),

 Β1(Πρώτο Επίπεδο) , Β2 (Δεύτερο Επίπεδο)

C1 (Τρίτο Επίπεδο), C2 (Ανώτατο Επίπεδο)

Σε μόλις 6 μήνες λάβετε το B2 και σε έναν χρόνο οδηγείστε στην απόκτηση του ανώτερου πτυχίου!

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εφήβους από 14 ετών, αρχάριους, ενηλίκους και όσους ενδιαφέρονται για εκμάθηση γλώσσας. Επιπλέον, αφορά και όλους όσοι κατά το παρελθόν έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις της ιταλικής γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει σχετικό πιστοποιητικό, είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου. Όλοι μπορούν να λάβουν πτυχίο άμεσα για κάθε επίπεδο.

2. Πρόγραμμα εκμάθησης Γερμανικών:

Τα γερμανικά είναι κατά πληθυσμό: η δεύτερη ομιλούμενη μετά τα Ρωσικά (150 εκατομμύρια ομιλητές στην Ευρώπη) και η τρίτη διδασκόμενη γλώσσα (στην Ευρώπη) μετά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού (GOETHE/ ÖSD) αναγνωρισμένου ΔΙΕΘΝΩΣ, από ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ καθώς και τον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας ώστε η χρήση της να γίνεται με ευκολία στη καθημερινότητα αλλά και στον εργασιακό χώρο.

Προγράμματα σπουδών ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ:

Α1 (Αρχικό Επίπεδο), Α2 (Βασικό Επίπεδο)

Β1(Πρώτο Επίπεδο) , Β2 (Δεύτερο Επίπεδο)

C1 (Τρίτο Επίπεδο), C2 (Ανώτατο Επίπεδο)

Το πρόγραμμα αφορά όλους όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη γερμανική γλώσσα χωρίς να έχουν κάποιες βασικές γνώσεις. Είναι κατάλληλο για εφήβους από 14 ετών, αρχάριους, ενηλίκους και όσους ενδιαφέρονται για εκμάθηση της γερμαντικής γλώσσας. Επιπλέον, αφορά και όλους όσους κατά το παρελθόν έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει σχετικό πιστοποιητικό, είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου. Όλοι μπορούν να λάβουν πτυχίο άμεσα για κάθε επίπεδο.

3. Πρόγραμμα εκμάθησης Ρωσικών:

Η άνθηση του τουρισμού και του εξαγωγικού εμπορίου καθιστά απαραίτητη την πλέον σπάνια δεξιότητα της καλής χρήσης της ρωσικής γλώσσας. Τα ρωσικά είναι μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ.Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού (PUSHKIN/ LOMONOSOV/ ΚΠΓ) αναγνωρισμένου ΔΙΕΘΝΩΣ, απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, καθώς και απο τον ιδιωτικό τομέα. 

Η εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας πλέον φαντάζει ανάγκη στη παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Οι εμπορικές και τουριστικές σχέσεις της χώρας μας με τη Ρωσία συνεχώς αυξάνονται, ισχυροποιούνται και μονιμοποιούνται. Επένδυσε στη καλή γνώση της Ρωσικής και διαφοροποιήσου.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας ώστε η χρήση της να γίνεται με ευκολία στη καθημερινότητα αλλά και στον εργασιακό χώρο.

Προγράμματα σπουδών ΡΩΣΙΚΩΝ:

Α1 (Αρχικό Επίπεδο), Α2 (Βασικό Επίπεδο), Β1(Πρώτο Επίπεδο) , Β2 (Δεύτερο Επίπεδο)

Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τη ρώσικη γλώσσα χωρίς να έχουν κάποιες βασικές γνώσεις. Επιπλέον, αφορά και όλους όσοι κατά το παρελθόν έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις της ρώσικης γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει σχετικό πιστοποιητικό, είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.

4. Πρόγραμμα εκμάθησης Τουρκικών

Γνωρίστε και πιστοποιηθείτε στα τούρκικα, τη γλώσσα της γειτονικής χώρας που μας συνδέουν αιώνες ιστορίας. Ο συνεχής διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τόσο σε οικονομικό, εμπορικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, χρήζει απαραίτητη την γνώση της τουρκικής γλώσσας, ενός χαρακτηριστικού που θέτει κάθε γνώστη αυτής περιζήτητο στην αγορά εργασίας.  Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού (ΙSTANBUL) αναγνωρισμένου ΔΙΕΘΝΩΣ, απο το  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ καθώς και απο τον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος του προγράμματος είναι η αποτελεσματική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας ώστε η χρήση της να γίνεται με ευκολία στη καθημερινότητα αλλά και στον εργασιακό χώρο.

Προγράμματα σπουδών ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ:

Α1 (Αρχικό Επίπεδο), Α2 (Βασικό Επίπεδο),

 Β1(Πρώτο Επίπεδο) , Β2 (Δεύτερο Επίπεδο)

C1 (Τρίτο Επίπεδο), C2 (Ανώτατο Επίπεδο)

Σε μόλις 8 μήνες λάβετε την απαραίτητη πιστοποίηση για την μοριοδότηση σας, σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για εφήβους από 14 ετών, αρχάριους, ενηλίκους και όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Επιπλέον, αφορά και όλους όσοι κατά το παρελθόν έχουν αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις της τουρκικής γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει σχετικό πιστοποιητικό, είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου. 

Στα παραπάνω προγράμματα σπουδών θα λάβουν οι μαθητές μας:

1) Οργανωμένα μαθήματα σε τμήμα από έμπειρο καθηγητή.

2) Πρόσβαση σε ειδικευμένη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, στα πρότυπα πολλών Ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων, για υποστήριξη και στο σπίτι. (Ασκήσεις, βιβλία, σημειώσεις, αρχεία ασκήσεων, για όλα τα προγράμματα σπουδών)

3) 12 (Δώδεκα) ώρες καθημερινή υποστήριξη εκτός μαθημάτων από τους καθηγητές, τη γραμματεία & τη διοίκηση της σχολής για απορίες ή οτιδήποτε άλλο.

4) Εξάσκηση στο κέντρο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. 

5) ΔΩΡΟ όλα τα απαραίτητα βιβλία για την εκμάθηση της γλώσσας σε όλα τα επίπεδα από το κέντρο.

6) 21% έκπτωση μέχρι και τέλος Οκτωβρίου.

Μάθετε για την νέα τιμολογιακή πολιτική επιβράβευσης με εκπτώσεις έως 40%.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!

Πραγματοποιούμε τακτικές ενάρξεις τμημάτων. Σας περιμένουμε στο χώρο μας να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες. Μέχρι τότε, συμπληρώστε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις και νέα από το κέντρο. Κάντε την εγγραφή σας τώρα και επωφεληθείτε με εκπτώσεις μέχρι και 40%.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 πμ – 20:00 μμ.

  Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

  Πληροφορίες

  Βέροια: Εληάς 1 & Καπετάν Άγρα 6

  www.easy-education.gr 

  info@easy-education.gr

Τηλ1: 2331022004

Τηλ2: 2331070102