Μοριοδότηση σε όλες τις δομές εκπαίδευσης ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Τα παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα αποδίδουν μόρια σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Παρακολουθείστε εξ ολοκλήρου ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ και κατοχυρώστε ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες 

eidikiagogiΗ Easy Education σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνουν και υλοποιούν σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» διάρκειας 450 ωρών. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα ειδικής αγωγής. Το σεμινάριο αυτό οδηγεί σε απόκτηση μοριοδοτούμενης βεβαίωσης παρακολούθησης. Για ταχύρρυθμη εκπαίδευση, υπάρχει δυνατότητα επιλογής 6μηνης διάρκειας προγράμματος, που προσδίδει ίσα και όμοια προνόμια μοριοδότησης ως μία ετήσια επιμόρφωση.  Κλείστε μία θέση εδώ. 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 1 Οκτωβρίου 2018 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του προγράμματος, διαβάστε εδώ.

Μοριοδότηση για προσλήψεις σε ΔΥΕΠ

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται αφενός σε δημοκρατικές αξίες και πιστεύω και αφετέρου επιβεβαιώνει τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Αποτελεί ένα πεδίο μελέτης και μια αναδυόμενη επιστήμη, της οποίας κύριος σκοπός είναι να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές από διαφορετικές φυλετικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες. Λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών και της ένταξης των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ολοένα και περισσότερο ισχυροποιείται η πιθανότητα δημιουργίας νέου πίνακα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με επιπρόσθετα προσόντα για τη στελέχωση εκπαιδευτικών δομών είτε από υπηρετούντες είτε από εν δυνάμει εκπαιδευτικούς.

diapolitismiki 2

Εν αναμονή, των επικείμενων προκηρύξεων, το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» διάρκειας 450ωρών . Κλείστε μία θέση άμεσα.

Έναρξη επόμενου τμήματος: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του προγράμματος, διαβάστε εδώ. 

Μοριοδότηση σε κρίση και αξιολόγηση Διευθυντών Υποδιευθυντών

Σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο επιλογής διευθυντών οι ετήσιες επιμορφώσεις προσμετρώνται πλέον κανονικά δίνοντας 0.5 μόρια, με μέγιστο αριθμό μορίων 1 μονάδα. Οι υποψήφιοι καλούνται να συγκεντρώνουν επιπρόσθετα προσόντα ώστε να καταλάβουν επιπλέον μόρια στις κρίσεις των θέσεων των διευθυντών και ιδανικά δύνανται να συνδυάσουν ετήσιες επιμορφώσεις ώστε να συγκεντρώσουν τα μέγιστα μόρια. Οι επιμορφώσεις αυτές πιστοποιούν ότι οι διευθυντές που τις έχουν παρακολουθήσει, έχουν καταστεί ικανοί να συμβάλουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση του σύγχρονου σχολείου, καθώς και είναι προετοιμασμένοι για τη Στελέχωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

dioikisi

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» διάρκειας 450ωρών. Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες σύμφωνα με: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473/2017. Συνάμα, το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση διευθυντών και υποδιευθυντών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ: Κ1/53105/30.3.2018. Κλείστε μία θέση άμεσα.

Έναρξη επόμενου τμήματος: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του προγράμματος, διαβάστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΕΔΙΒΙΜ Τεχνολογικού Στερεάς Ελλάδας: 210 3003913 (help desk 10:00πμ - 16:00μμ).

E-mail: info@diaviou-teiste.gr  | Web site: http://www.diaviou-teiste.gr

ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας - Ένταξη στον ΕΟΠΠΕΠ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων είναι να έχετε ενταχθεί στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ. Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα πρέπει να κατέχει στο ενεργητικό του 150 ώρες διδακτική προϋπηρεσίας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, οδηγεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στις εξετάσεις του  ΕΟΠΠΕΠ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου σεμιναρίου  έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ χωρίς το προαπαιτούμενο κριτήριο ύπαρξης 150 ωρών διδακτικής προϋπηρεσίας (Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Στερεάς Ελλάδας & συμμετέχετε σε προκηρύξεις  προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. Δείτε εδώ πως μπορείτε να ενταχθείτε. ekpaideusi enilikonΣτην περίπτωση που είστε ήδη πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων,  έχοντας πιστοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ, η πιστοποίησή σας λήγει εντός του 2017 και του 2018. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου πετυχαίνετε  την Ανανέωση Ισχύος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων. Το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο προσμετρείται για επιπλέον μοριοδότηση σε μεταδευτεροβάθμιες δομές.

Έναρξη επόμενου τμήματος: 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του προγράμματος, διαβάστε εδώ ή απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΕΔΙΒΙΜ Τεχνολογικού Στερεάς Ελλάδας: 210 3003913 (help desk 10:00πμ - 16:00μμ).

E-mail: info@diaviou-teiste.gr  | Web site: http://www.diaviou-teiste.gr

Επιπλέον Μοριοδότηση σε Δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

Η πρόσληψη ενός εκπαιδευτή ενηλίκων ακολουθεί διαδικασία συγκέντρωσης μορίων και στον πίνακα των επιμορφώσεων. Παρακολουθείστε Αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια και συγκεντρώστε έως και 15 μόρια στις προκηρύξεις για προσλήψεις σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενισχύστε επιπλέον το βιογραφικό σας για εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Κλείστε μία θέση άμεσα. 

Έναρξη επόμενου τμήματος: 15 Οκτωβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, 23111 10186 (help desk 10:00πμ - 17:00μμ).