ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ EASY EDUCATION

Στα πλαίσια της θεσμικής μας θέσης και ιδιότητας που μας έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ), ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και από θέση ευθύνης, λαμβανομένων υπόψιν μας προσφάτων διαδικτυακών και όχι μόνον, αλλά πάντως συνειδητών και στοχευμένων προσπαθειών εκφοβισμού και παραπλάνησης του εκπαιδευτικού κοινού, περί «ενδεχομένων ή μη», καταδικάζουμε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια από όπου και αν αυτή  προέρχεται.

Οποτεδήποτε προκύψει η ανάγκη θα είμαστε σε θέση να στηλιτεύσουμε τις κακές πρακτικές και να δράσουμε αναλόγως, με στόχο να απαλλαχτεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας εν γένει από κακόβουλες επιρροές, να διατηρήσει οξεία την κρίση του από αυτές και τελικά να απολαύσει τα οφέλη της γνώσης.     

Επιτελώντας ευλαβικά και συνετά εδώ και δέκα χρόνια το έργο μας, δηλώνουμε διατεθειμένοι και πάντα έτοιμοι να προστατεύσουμε τον χώρο της εκπαίδευσης τον οποίο και υπηρετούμε, με όλα τα θεμιτά και νόμιμα μέσα.