Μοριοδότηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡOΣΛΗΨΗ σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Με την παρακολούθηση των παρακάτω σεμιναρίων 800 ωρών οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) θα συγκεντρώσουν μόρια ώστε να πληρούν τα  ΝΕΑ κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων (βλ. ΦΕΚ). 

  Δηλώστε συμμετοχή στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα και εξασφαλίστε σίγουρη μοριοδότηση στα ΣΔΕ, επιλέγοντας τα παρακάτω σεμινάρια.

 

Πιο συγκεκριμένα με βάση τη ΝΕΑ απόφαση:

Σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Αίτησης (1) Ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ και (2) Επιλογής: Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων  
στο 1o ΣΤΑΔΙΟ οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) και στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr , στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και εξής.Στο 2o ΣΤΑΔΙΟ θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στην οποία μόνο οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. θα καλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην ηλ/κή διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr από τις 17-08-2020 (ώρα 10:00 π.μ.) έως και τις 07-09-2020 (ώρα 10:00 π.μ.).Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων των ΣΔΕ καλούνται να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία σεμινάρια συνολικής παρακολούθησης 800 ωρών στο καθένα από τα πεδία επιμόρφωσης: 

1) Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
2) Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
Οι σχολικοί σύμβουλοι θα πρέπει επιπλέον να παρακολουθήσουν Συμβουλευτική Επαγγελματικό Προσανατολισμό & Mentoring και οι σχολικοί ψυχολόγοι, την αντίστοιχη επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία.

Επικοινωνήστε μαζί μας ΑΜΕΣΑ στο 2311110186 να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την πιο συμφέρουσα λύση!

__

Δηλώστε συμμετοχή στο νέο τμήμα εδώ.  

 

Τα κριτήρια ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΞΑΝ και η Easy Education σας προσφέρει

την λύση για να εξασφαλίσετε τα μέγιστα μόρια

στην κατηγορία των επιμορφώσεων με μόλις 150€ ανά επιμόρφωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας ΑΜΕΣΑ στο 2311110186 να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την πιο συμφέρουσα λύση!