Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με το Επιμελητήριο Ημαθίας στη Βέροια

Η Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΠ.ΑΝ.ΕΤ), στα πλαίσια των προγραμματισμένων δράσεων της,  σε συνεργασία με το Kέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, σας ενημερώνουν για την διεξαγωγή του τέταρτου σεμιναρίου με τίτλο... :

H EASY EDUCATION ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΣΤΟ GENERATION CODE

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Easy Education φροντίζει επί δέκα συναπτά έτη, από την αρχή της λειτουργίας της, να επιστρέφει μέρος των εσόδων της στην κοινωνία. Σκοπός των δράσεων υποστήριξης είναι αφενός η αρωγή ομάδων που παράγουν κοινωνικό έργο και προάγουν τον πολιτισμό και αφετέρου ο παραδειγματισμός και άλλων φορέων / οργανισμών / επιχειρήσεων να κινητοποιηθούν και να πράξουν ομοίως. Η παρουσία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του «Κέντρου δια βίου μάθησης Easy Education» που είναι υποστηρικτής της για το 2019.

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εν αναμονή των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων  στα Δημόσια ΙΕΚ και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που ανακοινώνονται ετησίως , τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348, διεξάγουν νέο κύκλο σεμιναρίων 400 ωρών, με στόχο να παράσχουν στους υποψήφιους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν σίγουρη επιπλέον μοριοδότηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να πληρούν τα νέα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πεδίο των επιμορφώσεων.

Έναρξη τμημάτων: 11/11/2019

Εγγραφές έως: 8/11/2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ 240 ευρώ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 8/11/2019

Έναρξη νέων τμημάτων στα εξειδικευμένα προγράμματα

Όλοι οι συνεργάτες του κέντρου Δια Βίου Μάθησης Easy Education σας προτείνουμε ολοκληρωμένες και συνολικές λύσεις εκπαίδευσης που οδηγούν με συγκεκριμένο τρόπο στην αξιοποίησή τους, για τη στήριξη του μαθητικού, φοιτητικού και εργασιακού βίου. Επιλέξτε δωρεάν προγράμματα βασικότατων δεξιοτήτων και επιπλέον έκπτωση έως και 40% παρακολουθώντας συνδυαστικά προγράμματα σπουδών. Ταυτόχρονα, και τα 100 εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε υποστηρίζουν την ανεύρεση, συντήρηση ή και εξέλιξη μίας θέσης εργασίας.

Νέα τμήματα Αγγλικών για ενήλικες με δωρεάν δίδακτρα

Παρακολουθήστε πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, κάνοντας εγγραφή στα νέα ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων που διοργανώνει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education.  Τα τμήματα εκμάθησης αγγλικών έχουν στόχο την επιτυχία στις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης της γλώσσας που αφορούν σε όλα τα επίπεδα γνώσης.

ΝΕΑ τμήματα Πληροφορικής με ΔΩΡΕΑΝ δίδακτρα!

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education διοργανώνει πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ).