Πολιτική απορρήτου Easy Education Mobile app

Πολιτική απορρήτου Easy Education Mobile app

Ποιοι είμαστε.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, αναγνωρισμένα από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, δραστηριοποιούνται πανελλαδικά με έδρα τη Βέροια Ημαθίας από το Σεπτέμβριο του 2008, Διαθέτουμε τρείς δομές εκπαίδευσης 253τμ, 140τμ και 130τμ αντίστοιχα με συνολικά 187 θέσεις εκπαίδευσης  (δυναμικότητα κτιρίων), προσβασιμότητα ΑμεΑ, όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (πλατφόρμες τηλεκατάρτισης ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης) πληρώντας χωροταξικά ότι θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο ΕΟΠΠΕΠ  για τη δια βίου μάθηση.

Η εκπαίδευση πρέπει να δίνει λύσεις και αυτή είναι η αρχή μας στην αντιμετώπισης καθενός καταρτιζόμενου, όντας πάντα επίκαιροι με τις εξελίξεις. Απώτερος στόχος μας είναι η ποιοτική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης οδηγώντας στην απόκτηση δεξιοτήτων, αποδίδοντας συγκεκριμένες λύσεις για την ανεύρεση, τη στήριξη ή την ανέλιξη της θέσης εργασίας. Επιπλέον, αποδίδουμε έναν συνολικό «οδικό χάρτη» στον εκπαιδευόμενο ώστε να δύναται ο ίδιος να γνωρίζει πως να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθεί.

Εκτός από πλήθος αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών που έχουν υλοποιήσει 8000 σπουδαστές από το 2008 έως και σήμερα, υλοποιούμε και πλήθος συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ακόμα, υλοποιούμε προγράμματα σε συνεργασία με τριτοβάθμια ιδρύματα. Το βασικότερο επίτευγμα μας όμως, σημείο αναφοράς τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας όσο και για τη θέση διαφοροποίησης που κατέχει πλέον το κέντρο μας σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι το σύνολο υπηρεσιών που διασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Τα Κέντρα δια βίου μάθησης Easy Education διαθέτουν διαπίστευση ως προς τα πρότυπα ISO 9001:2015 , ISO/IEC 27001:2013 και ISO/IEC 27701:2019 που αφορούν τη διαπίστευση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών & της διασφάλισης των πληροφοριακών δεδομένων (προσωπικά δεδομένα).

Τι καλύπτει η πολιτική απορρήτου

Σύμφωνα με τον GDPR, τα προσωπικά δεδομένα είναι: «κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι οποιοσδήποτε μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες συγκεκριμένους για το φυσικό, φυσιολογικό, γενετικό , πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΩΝΕΤΑΙ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ EASY EDUCATION

Γιατί η εφαρμογή Easy Education δεν χρειάζεται να συλλέγει και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα;

Δεν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε την εφαρμογή μας και δεν έχουμε κανένα συμφέρον να συλλέγουμε δεδομένα πέρα ​​από το να κάνουμε τις υπηρεσίες μας να λειτουργούν για εσάς