Οδηγός μοριοδότησης

29 Αυγούστου, 2022

Μοριοδότηση Ξένων Γλωσσών στο Δημόσιο

24 Αυγούστου, 2022

Ειδικοί Παιδαγωγοί & Εκπαιδευτές Ενηλίκων Ειδικής Αγωγής

24 Αυγούστου, 2022

Μοριοδότηση εκπαιδευτικών σε Α΄βάθμια & Β΄βάθμια

24 Αυγούστου, 2022

Μοριοδότηση σε προσκλήσεις υποψηφίων και κρίσεις & αξιολογήσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών

24 Αυγούστου, 2022

Μοριοδότηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡOΣΛΗΨΗ σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

24 Αυγούστου, 2022

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σε συγκεκριμένες ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΙΕΚ)

24 Αυγούστου, 2022

Μοριοδότηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ