Αγγλικά και Πληροφορική Φίλιππος Τμήμα Καλαθοσφαίρισης – easy-education.gr

Αγγλικά και Πληροφορική Φίλιππος Τμήμα Καλαθοσφαίρισης

Διοργανώνουμε – Παρέχουμε για τους αθλητές του συλλόγου αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους:

1. Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης Πληροφορικής με ΔΩΡΕΑΝ δίδακτρα αρχικής αξίας 600€. Τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού με ΙΣΧΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική και παράλληλα στα πλαίσια της δράσης αποδίδεται έκπτωση 15% στα εξέταστρα , τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη δωρεάν παρακολούθηση.

2. ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε εξετάσεις Αγγλικών επιπέδου από Β1 έως και C2. Οι εξετάσεις διοργανώνονται από την Ελληνοαμερικάνικη ένωση δια ζώσης. Σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις και ταυτόχρονης επιθυμίας λήψης του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από Ελληνικό Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα, υπάρχει το συμβολικό κόστος του παράβολου της εξέτασης.

3. Οργανωμένα μαθήματα Αγγλικών προς απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από Ελληνικό Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και εξ αποστάσεως εξέτασης, με έκπτωση 15% και ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις άνω του 96%. Από 290€ η τιμή αναδιαμορφώνεται στα 246,50€ συμπεριλαμβανομένων των διδάκτρων και του παράβολου της εξέτασης.